Hem och Skola i Sjundeå r.f.
ÅRSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2012-2013

Föreningens styrelse har bestått av:

Jeanette Papadaki, ordförande
Rita Siro, viceordförande
Heidi Suvanto, sekreterare
Jonna Danielsson, kassör
Rita Siro, huvudklassombud
Tiina Blomqvist, lärarrepresentant
Linda Winberg, medlem
Leena Selander, medlem
Maritta Wasström, medlem
Nina-Lotta Hagelin, medlem
Sabina Ekström, medlem
Susann Holmen, medlem

 

Rätt att teckna föreningens namn har ordförande, viceordförande, sekreterare och kassör haft. Kassören och ordförande har haft rätt att använda föreningens konton. Kassören har dessutom haft rätt att använda dem via sin personliga nätbank. Medlemsavgiften höjdes till 15 euro per familj per år. Alla familjer fick information om vad föreningens pengar används till. Informationen och betalningsblanketten har gått ut via väskpost till hemmen. 

Tom Lemström har fungerat som föreningens verksamhetsgranskare och Raija Rehnberg som hans suppleant.

Styrelsen har sammanträtt tre (3) gånger under verksamhetsåret (4.10 årsmöte, 4.10 konstituerande möte, 16.1 styrelsemöte) samt däremellan skött gemensamma ärenden via e-post som gått till alla styrelsemedlemmar.

ÅRSMÖTET hölls den 4 oktober kl.18.30 i skolans matsal.

INFOMÖTE FÖR KLASSFÖRÄLDRAR. Den 15.10 höll huvudklassombud Rita Siro ett informationstillfälle för alla nya klassföräldrar.

KLUBBAR OCH KURSER. Hem och Skola ordnade ledare till 4 klubbar under läsåret. På hösten pyssel-, drama-, finskaklubb och kör. På våren fortsatte endast kören och finskaklubben. Dessutom ordnades 2 smyckeskurser på hösten (30.10 och 20.11). Under ledning av Lenita Lindberg gjorde barnen ivrigt många vackra smycken åt sig själva och sina vänner.

JULBASAR. Den traditionella julbasaren hölls lördagen den 1 december kl.11–13 i skolans gymnastiksal. Hem och Skola ansvarade för inplastningen av gymnastiksalens golv. Samtliga årskurser skötte själv om dekorering, framställandet av bord och försäljning av sina saker på egna försäljningsbord. Eleverna i åk 6 hade hand om bufféen vars intäkter gick till Kristina Engströms fond (339,70€).

JULFEST. Hem och Skola finansierade och skötte om trakteringen (glögg och pepparkaka) på julfesten.


FILMKVÄLLAR. Föreningen har ordnat två (2) filmkvällar under verksamhetsåret 2012-2013 (5.12 och 3.4). Den 5.12 visade vi två filmer, en med åldersgräns 11 år och en helt barntillåten. Det kom endast 3 äldre barn, så alla tittade på den tecknade filmen. Klassföräldrarna hade hand om trakteringen, grönsaker med dipp, popcorn, frukt, saft m.m. och ansvarat för städningen efteråt. Barn och föräldrar har samlats tillsammans i ett klassrum för att titta på en film. Kvällarna visade sig vara omtyckta och välbesökta. Hem och Skola har delat på kostnaden för filmlicensen.

FÖRELÄSNING. Den 3.4 föreläste Anna Lena Karlsson-Finne om att vara förälder och att sätta gränser i vardagen. Samtidigt som de vuxna lyssnade på föreläsningen, tittade barnen på en film. HoS stod för serveringen åt föräldrarna.

UNO-TURNERING. Hem och Skola ordnade Uno-turnering för hela skolan i skolans matsal den 20 mars kl 18.00. Tyvärr måste turnerinigen inställas pga för lite deltagare.

DISCOKVÄLL. Två (2) gånger under läsåret tömdes musiksalen och utsmyckades med jul-ljus. Den 9.11 var det vanligt disco och den 14.2 vändagsdisco. Klasserna 1-3 rockade loss kl. 17.30 - 19.00 och klasserna 4-6 kl. 19.15 - 20.45. Klassföräldrarna stod för popcorn, chips och dricka. De såg även till att det fanns tillräckligt många vuxna på plats. HoS hade hand om de praktiska arrangemangen.

VÅRKONSERT. Under skolans traditionella vårkonsert den 7.5 skötte och finansierade Hem och Skola kaffebrödet och serveringen till den vuxna publiken. Frivillig kaffekassa ställdes fram.

INFORMATION. Föreningen har informerat sina medlemmar via Wilma och väskpost hem med eleverna.  Reklamblad om Julbasaren delades ut enligt resurser i postlådorna och skyltar sattes upp i centrum. Föreningens egen Facebook-sida har använts ivrigt för informationsspridning och diskussionsforum.

STIPENDIER OCH UNDERSTÖD.
Under verksamhetsåret ansökte Hem och Skola om understöd från Sparbanksstiftelsen. 1.000 Eur beviljades till munkjackor till skolans hejarklack. Pro Juventute Nostra beviljade 1.000 Eur som understöd till busskostnader, då barnen åkte och bekantade sig med Rosk`n Roll.
Årskurs 6 gav sina återstående pengar från klasskontot (15,63€) till föreningen.

Föreningen bestämde också att fortsätta stöda Kristina Engströms minnesfond med intäkter från olika tillställningar.
Föreningen beviljade till skolavslutningen nio (9) stycken stipendium i form av ett presentkort till bokhandeln Info i Kyrkslätt. Lärarna avgjorde vilka elever som skulle premieras med stipendierna à 25 euro.
Hem och Skola tackar för alla donationer och understöd.


Sjundeå den 5 oktober 2013


Jeanette Papadaki
ordförande